Di tích lịch sử văn hóa Mộ tập thể 3.000 người ở Bình Long.

Di tích tọa lạc tại Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Bình Phước với diện tích 0,1ha.

Di tích lịch sử văn hóa ở Bình Long

Nơi đây là một trong những bằng chứng về tội ác dã man của chế độ Mỹ – Ngụy gây ra cho nhân dân nơi đây. Để giữ Bình Long bằng mọi giá, địch cho thả bom rải thảm vào cả bệnh viện, nơi mà phần lớn nhân dân đến tránh bom đạn, sau đó chúng dùng xe ủi gom xác chết để chôn thành một ngôi mộ tập thể của 3.000 người.

Di tích lịch sử văn hóa ở Bình Long

Di tích lịch sử văn hóa ở Bình Long

Ngày nay, di tích Mộ tập thể 3.000 người được xây dựng lại khang trang để tưởng nhớ những hy sinh, mất mát của nhân dân Bình Long nói riêng và quân dân Bình Phước nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Di tích lịch sử văn hóa ở Bình Long

Di tích Mộ tập thể 3.000 người đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia vào ngày 1-4-1985.

Di tích lịch sử văn hóa ở Bình Long

Di tích lịch sử văn hóa ở Bình Long

Di tích lịch sử văn hóa ở Bình Long

Bạn đang xem về bài viết: Di tích lịch sử văn hóa Mộ tập thể 3000 người ở Bình Long từ Website: www.diadiembinhphuoc.vn . Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *